Rakennusala

Rakennusliitto

Rakennusliitto (aik. Suomen Rakennustyöläisten Liitto) on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön kuuluva ammattiliitto. Rakennusalojen ammattilaiset järjestäytyvät Rakennusliittoon. Liitto edustaa talonrakennus-, talotekniikka-, maalaus-, lattianpäällystys-, maa- ja vesirakennus-, asfaltti-, vedeneristys- sekä rakennustuoteteollisuuden alojen työntekijöitä. Rakennusliitto on perustettu vuonna 1924, mutta rakennustyöläisillä on ollut omia ammattiosastoja jo 1800-luvun lopulta alkaen. Rakennusliiton nuorisotoiminta on aktiivista ja monimuotoista.

Liiton puheenjohtajina ovat toimineet muiden muassa Aarne Saarinen, Erkki Salomaa ja Aarno Aitamurto. Nykyinen puheenjohtaja on Matti Harjuniemi (vas.) ja varapuheenjohtaja Kimmo Palonen. Rakennusliitossa on noin 73 000 jäsentä noin kahdessasadassaneljässäkymmenessä ammattiosastossa, joista tamperelainen osasto 10 on isoin. Rakennusliitto on luopunut poliittisista ryhmärakenteista, joten se ei osallistu myöskään SAK:ssa sosiaalidemokraattisen tai vasemmistoliittolaisen ryhmän toimintaan. Rakennusliitto julkaisee kuukausittain ilmestyvää Rakentaja-lehteä. Liiton yhteydessä toimii Rakennusalan työttömyyskassa.

Rakennusurakka

Rakennusurakka on sopimus, jossa toinen sopijapuoli (urakoitsija) sitoutuu vastiketta (urakkahinta) vastaan rakentamaan rakennuksen tai rakennelman toiselle osapuolelle (rakennuttajalle, tilaajalle). Tällainen sopimus kuuluu yksityisoikeudelliseen sopimustyyppiin, jota kutsutaan työurakaksi. Sopimukseen ei sisällytetä asioita, jotka kuuluvat pakottavan työoikeudellisen lainsäädännön piiriin. Rakennustyön kohteen perusteella käytetään nimityksiä talonrakennusurakka, maarakennusurakka tai vesirakennusurakka.

Suomen lainsäädännössä on säädöksiä vain valtion rakennusurakoista (436/1994)[2] Sen sijaan rakennuslainsäädäntö sääntelee rakentamista teknisenä työsuorituksena. Työn suoritustapaa ja laatua arvioitaessa käytetään vertailukohtana hyvää rakennustapaa, joka ilmenee esimerkiksi Rakennustietosäätiön RT-kortistosta. Keskeinen sopimusoikeudellinen normisto on rakennusurakan yleiset sopimusehdot, joka on vakiintuneet käytännöt sisältävä vakiosopimus. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot on julkaistu RT-kortissa numero 16-10660. Rakennusurakkaan liittyy myös kuluttajansuojalain (38/1978) 9 luku, josta tilaajan vahingoksi poikkeavat sopimusehdot ovat mitättömiä. Laki koskee yrityksen ja kuluttajan välisiä sopimuksia.